Selamat datang Para Pecinta Rasulullah Saw

Cintailah ahlul baitku karena kecintaan kalian padaku...semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan ahlul baitnya kelak di surga Allah SWT, amin

Selasa, 26 Agustus 2008

Syair Al habib Ali bin Muhamad al habsyi

Menuju jalan terpuji, 'ku tuntun putra-putriku
dan siapapun di daerah ini yang (bersedia) menerima petunjukku.

Aku benar-benar membimbing mereka dengan membangkitkan tekad mereka.
Dan cukuplah bagi mereka sesungguhnya aku senantiasa membimbing mereka.

Menuju jalan kebenaran, 'ku ajak mereka dan 'ku berharap mereka dapat menerima
perkataan, pelajaran, nasihat dan petunjukku.

Nasihat dari seorang yang sangat kasih sayang kepada mereka,
yang menuntun mereka menuju jalan kebenaran, dan bagi kami, Allah-lah pemberi hidayah.

Maka dengarkanlah, terimalah dan sambutlah
tuntunan-tuntunan yang dapat menyedihkan hati lawan.

Bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah itu sebagai bekal,
karena takwa kepada Allah adalah sebaik-baiknya bekal.

Dalam menuntut ilmu yang mulia, curahkanlah perhatianmu
dengan giat, bersungguh-sungguh dan meninggalkan kebiasaan (buruk)mu.

Di dalam ilmu, terdapat pelita penerang hati dan keindahan.
Dan perbuatan menuntut ilmu adalah sebaik-baiknya perbuatan seorang hamba.

Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui hak-hak Tuhannya.
Dan dengannya, yang sesat mendapat petunjuk dan yang (haus) ilmu dipuaskan dahaganya.

Jika kalian hendak menghafal apa yang telah kalian pelajari,
maka lakukanlah hal itu dengan rutin dan berulang kali.

Dan hindarilah bersahabat dengan yang bertentangan faham, karena sesungguhnya aku
melihat rusaknya seseorang akibat bergaul dengan orang-orang yang bertentangan faham.

Persahabatan dengan yang bertentangan faham serba diliputi keburukan,
yang menimbulkan akibat yang membahayakan, kesesatan dan kerusakan.

Bersahabat dengan orang-orang baik serba menguntungkan,
keberhasilan dan kejayaan yang didapat tak terhitungkan.

Maka raihlah (persahabatan dengan orang-orang baik) itu, tuntutlah dan carilah,
karena disana tersimpan sebaik-baiknya pilihan bagi seseorang yang berharap hidayah.

Mereka (orang-orang yang baik itu) adalah para ulama yang arif,
yang mereka itu di dalam majlis-majlisnya dapat membuat orang sangat bahagia.

Dan dari sesuatu yang dapat menggembirakan hatiku adalah berpijaknya kalian
pada thoriqoh para leluhurku, keluargaku dan kakek-kakekku.

Mereka adalah para pendahulu kita, yang mereka telah mencurahkan seluruh perhatiannya
kepada Allah dan mengikuti Nabi Al-Musthafa yang membawa petunjuk.

Thariqah mereka adalah beramal yang bersih dari berbagai penyakit,
serta ilmu, akhlak dan banyak berdzikir.

Mereka bergegas beramal dengan mencurahkan seluruh perhatian.
Mereka mengabdikan dirinya kepada Allah dengan ilmu dan kezuhudan.

Merekalah suatu kaum yang dimuliakan Allah kedudukannya.
Mereka banyak menjadi para qutub yang mulia dan para autad.

Di waktu lampau, masih di jamanku, masih terdapat para imam.
Aku tempuh jalan kebenaran berdasar sanad mereka,

Sanad yang sambung-menyambung secara terinci,
sampai pada makhluk yang terpuji dan sebaik-baiknya pemuji.

Suatu jalan petunjuk menuju kebenaran yang didalamnya berisi
rahasia penting yang didapat oleh para pewaris Nabi.

Ayah menerima dari ayahnya dan demikian seterusnya.
Alangkah beruntungnya engkau berasal dari para leluhur serta keturunannya yang mulia.

Tidak ada komentar: